s u t v ė r ę s

 

 

 

Kaip lašas jūroj bekraštėj
be formos ir be ribų,
išnykęs erdvėj begalinėj
nematomas virš debesų;

skambioj tyloj pasinėręs,
šviesos žaisme šviesoje,
beribėj palaimoj sutvėręs
pasaulį, tave ir mane.