s i e l o s   ž o d ž i a i

 

 

 

Sielos žodžiai širdy girdis
sako ji kažką tyliai,
tu nurimki ir pamirški
ką aplink dienoj matei.

Tylūs žodžiai, švelniai kužda
lyg pavasario gėlė,
švelnų jausmą, tyrą mintį
atneša jie iš giliai.

Tu norėtumei nuskrieti
su jausmu šiuo taip aukštai,
o gal dangų apkerėti
žodžiais, skambančiais tyliai.

Bet nereikia jų sakyti
tai ne žodžiuose esmė,
sielos žodžiai, tai ne garsas
tai tavos būties giesmė.