j i s

 

 

 

Iš erdvių ir tolybių
iš žvaigždžių begalybių
pasitikti išėjo
palaiminga mintis,

pas bekraštę svajonę
apsupty abejonių,
kaip žvaigžgžių piligrimas
pasiklydęs nakty,

per erdves nusidriekęs
tolius amžių pasiekęs
begalinėj plejadoj
išsiskleidęs savy,

kaip bekraštė svajonė,
kaip saldi abejonė,
niekada nesutvertas
amžinojoj Širdy.