i e š k o j i m a s

 

 

 

Keliavęs per laiką
keliais amžinybių,
ieškojęs per amžius
būties nežinybės,

visatoj nerimęs,
žvaigždes nugalėjęs,
ieškojęs ko niekad
surast nenorėjęs;

nei dieną nei naktį,
lyg genamas vėjo,
sustojęs nelaukęs
pamiršęs nuėjęs,

atsakymo vieno
per amžius ieškojęs
atsakymo, to -
kur visad žinojęs.