b e    ž o d ž i ų

 

 

 

Be žodžių, be garso
ištarti aš noriu,
nesakęs pratarti,
kažką neramiai,

be garso dainuoti
be žodžių kalbėti
tyloj pasakyti,
sušukti garsiai,

ištarti nesakant,
nepraveriant lūpų
be žodžių be garso
sušukti balsu,

nes nėra tų žodžių
ir nėra to garso
kad tai pasakyti
ką tyliai jaučiu.