a t r a d ę s

 

 

 

Vėjo ir saulės,
Žemės pasaulio,
triukšmo ramybės,
mažo didybės

tarsi nematęs
spindesio sielos,
lyg neišgirdęs
kuždesio mielo,

nepamatuotas
ir nepatirtas,
nepasakytas
trokštąs numirti,

mirtį palikęs,
gyvenimą radęs,
viską praradęs,
viską atradęs.